kamera on-line

Kronika, reportaże, artykuły z fotografiami » Rok 2013 » Bogactwo, talent … w Różańcu - V Pompejański Dzień Skupienia

 

 Bogactwo, talent … w Różańcu

„Przyjdź … Błogosławiona Dziewica Maryja, Królowa Różańca Świętego … czeka, woła : Potrzebuję waszych modlitw. Przyjdź, aby wyprosić morze łask, jakie Duch Święty z Serca Jezusa wyleje na Ciebie, Twoją rodzinę i świat.”

Takiego zaproszenia nie można nie przyjąć. Poświadczyli to swoją  gotowością i piękną modlitewną postawą czciciele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego i członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci Diecezji Bielsko – Żywieckiej i z Archidiecezji Katowickiej, którzy w dniu 31. sierpnia 2013 roku w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Pogórzu, niedaleko Skoczowa, (w bardzo licznej wspólnocie, reprezentującej ponad 60 grup Apostolstwa) przeżywali V Pompejański Dzień Skupienia.

Zgromadzili się u Maryi – Królowej Polski, która w wizerunku na obrazie nad głównym ołtarzem świątyni, swym wzrokiem, gestem i delikatnym mistycznym uśmiechem, wskazuje na dziecię Boże, trzymane w ręku i na Pana Jezusa … na ołtarzu.

I … u tego ołtarza trwali pielgrzymi na gorliwej modlitwie. Po wezwaniu Ducha Świętego stworzyli cudowną przestrzeń spotkania, poprzez Maryję,  z Panem Jezusem … i słuchania  Jego słów, słów przemiany życia.

Prosili Maryję, by objęła swą miłością całe trudne ich życie i uczyła odkrywać Jezusa jako Prawdę i Miłość, jako światło dla życiowych zmagań i problemów.

W czasie Mszy św. koncelebrowanej, pod przewodnictwem ks. Romana Siatki, spotkali się z Panem Jezusem w swych sercach i pochylali się nad Jego Słowem. W homilii, nawiązującej do czytanej Ewangelii, Ks. Roman mówił o talentach : To, co mamy pomnażać, w całości pochodzi od Pana. Jest to wiara i dary Ducha Świętego, które mają owocować w naszym życiu. Bóg dał nam zdolności, … każdemu. Ten, kto ukrył swój talent, nie jest blisko Boga. I dlatego, mówił kapłan : Spójrz na przypowieść o talentach „w odwrotnym kierunku”. Może otrzymałeś od Boga jeden mały talent, znajdź go w swoim sercu, ma on też swoje mocne strony, dał ci go Bóg, pomyśl, jak i komu mógłbyś służyć tym jednym talentem, co mógłbyś zrobić … już dziś, jutro, z Bożą pomocą…

W Adoracji Jezusa Eucharystycznego, w nabożeństwie zawierzenia, pielgrzymi,  oddali całych siebie, swe talenty, swe życie – Bogu. Razem z Maryją, kierowali słowami ks. Romana, wołanie o przemianę serca i życia :   - Boskie Serce Jezusa, w Twoje Serce składamy wszystkie nasze sprawy, nas samych, nasze rodziny, świat.   - Spraw, by nasze serca były jak serca dziecka.   - Przyjmij i zerwij nasze nieprawdziwe przekonania, zwątpienia, niedowierzania.   - Rozpal w nas na nowo ducha zawierzenia.   - Ożywiaj w nas Ducha Twego, niech Twe łaski przemieniają nas.   - Wzmacniaj małżeństwa, by się uświęcały.   - Niech Twoja łaska zagości wśród chorych i cierpiących.   - Natchnij nas swoją wolą; odrzuć to, co było oznaką niewiary.   - Objawiaj moc swojego błogosławieństwa w rodzinach, w zelatorach Apostolstwa Dobrej Śmierci, w bliźnich i w nas samych.   - Naucz nas naśladować Jezu, Ciebie, adorowanego w Eucharystii …; naucz, jak „zarabiać” czynami chrześcijańskiej miłości …

Konferencja: Rodzina, Różaniec, relacje – refleksje redaktora – miała szczególną wymowę Ksiądz Roman Siatka MSF, wieloletni opiekun duchowy  Apostolstwa Dobrej Śmierci w Diecezji Bielsko – Żywieckiej, dziękował wspólnotą za współpracę (został bowiem redaktorem naczelnym kwartalnika „ Posłaniec Świętej Rodziny”).

Moc modlitwy różańcowej ukazał w oparciu o sytuacje, wyjęte, jak to sam nazwał, z własnej „skrzyni zdarzeń”, które odkrywały tajemnicę Różańca w porządkowaniu życia człowieka :

- Nowenna Pompejańska uchroniła przed próbą samobójczą młodą osobę i przyprowadziła do Sakramentu Pokuty  …

- Kobietę, modlącą się Nowenną Pompejańską za męża, Pan Bóg  przywiódł do refleksji, że powinna również modlić się za siebie, i piękniej poukładać życie…

- W Nowym Jorku, w kaplicy Kapucynów dostępny list Jana Pawła II – zapraszał modlących się do odmawiania Różańca …

Modlitwa różańcowa uzdrawia rodzinę; różaniec w ręce ojca, matki to wzorzec życia dla młodych …, by i oni zrozumieli, że wołanie sercem do Matki Bożej ma sens. Porządkuje sprawy, wyznacza priorytety, uczy szerszego spojrzenia, wsłuchiwania się w wolę Bożą.

W rozważaniu tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych Różańca Świętego członkowie pompejańskiej rodziny powierzali intencje wszystkich modlących się: za Ojca Św. i Kościół, o pomnożenie wiary, o miłosierdzie, przebłaganie za grzechy, za chorych, konających, za zmarłych, za rodziny, by były silne Bogiem …  i  inne, może skrywane we własnym sercu.

Modlitewną radością otoczono po Mszy św. zelatorki nowo utworzonych wspólnot ADŚ w Ochabach, Ustroniu Lipowcu, Bielsku–Białej (parafia pw. Opatrzności Bożej), Międzybrodziu Żywieckim, Puńcowie, Górkach Wielkich, Ustroniu (Parafia pw. Dobrego Pasterza).

I były podziękowania, szczególnie te, skierowane do ks. Romana. Pani Lidia Wajdzik, diecezjalna zelatorka ADŚ i animatorka Różańcowego Ruchu Pompejańskiego pięknie mówiła: Wielce Czcigodny, nasz umiłowany Księże Romanie … Bóg pomnaża to, co w naszych sercach zasiałeś, zaszczepiłeś, zadomowiłeś na zawsze. Wszędzie widoczne są głębokie ślady, jakie pozostawiłeś swą apostolską misją na pięknej beskidzkiej ziemi, która powstała z uśmiechu Boga. Modlitwą wyrażamy Ci „straszną” wdzięczność, i pamiętaj, że nasze serca pozostają Twoim domem.

Na zakończenie – uczczono relikwie bł. Bartolo Longo

Z różańcami  w ręku  …  pielgrzymi wracali do domów, by talentem modlenia się „na różańcu” dzielić się z innymi…

Zabiega Barbara ads